Vyberte stránku

Srovnání investic: dluhopis, akcie nebo nemovitost?

31. 08. 2021

Nechat své finance ležet na běžném účtu bez dalšího zhodnocení opravdu není nejlepší nápad. Na trhu existuje obrovská řada investičních možností s různým rizikem a výnosem. Patříte k investičním nováčkům? V dnešním článku rozebereme pro a proti investování do dluhopisů, akcií a nemovitostí.

1. DLUHOPISY

Na výběr máte vždy ze dvou možností. Jde o tzv. státní dluhopisy, kdy občané na úplatu“půjčují“ finanční prostředky nebo korporátní dluhopisy, vydávané soukromými společnostmi. Výhodou je, že dluhopisy nabízejí stálý a stabilní výnos po celou dobu trvání investice.

Při státních dluhopisech se bohužel setkáváme s velmi nízkými výnosy, které ve většině případů nepokryjí ani nárůst inflace. Oproti tomu korporátní dluhopisy zpravidla nabízejí zajímavé výnosy přibližně ve výši od 5-10%, je však nutné zvážit případná rizika a dobu investice. Investorům vždy doporučujeme v rámci diverzifikace do investičního portfolia zařadit i dluhopisy, které nabízejí atraktivní zhodnocení. Zásadním krokem je ale prověření si pozadí firmy, která emituje ceniny a také projektu, na který budou prostředky použity.

Na rozdíl od jiných investičních produktů za správu dluhopisů ve většině případů neplatíte poplatky a to znamená, že jde o výnosy bez potřeby vynaložení dalších prostředků nebo námahy. O této skutečnosti se ale vždy poraďte s konkrétním emitentem a pročtete si pravidla, které musí být jasně stanoveny v emisních podmínkách.

Diverzifikace je v případě dluhopisů poměrně jednoduchá a dostupná možnost, jak snížit riziko ztráty peněz na maximum. Vzhledem k nižším nákladům potřebným na zakoupení totiž pohodlně můžete investovat do několika projektů, firem nebo státních dluhopisů.

2. AKCIE

Druhou atraktivní možností jsou akcie. Na rozdíl od dluhopisů, kdy jde spíše o vypůjčení finančních prostředků, v případě akcií se koupí tohoto cenného papíru stáváte tzv. akcionáři společnosti. V závislosti na výši investice pak investor získává podíl z kapitálu firmy ve formě dividendy. Výsledkem tak může být atraktivnější růst zhodnocení jako v případě dluhopisů. Vždy je ale klíčová výkonnost trhu a výsledky dané společnosti.

Na zakoupení akcie investor nepotřebuje být milionářem. Jsou dostupné v různých cenových relacích už od několika tisíc korun. V tomto případě jde spíše o dlouhodobou investici, k nárůstu zhodnocení prostředků dochází v rozmezí několika let. V případě akcií je nutné zohlednit jejich volatilitu. V krátkém čase totiž mohou projít extrémním růstem nebo poklesem jejich hodnoty. V případě razantního poklesu nepropadejte panice a akcií se nesnažte za každou cenu zbavit. Kolísání trhu a cen na burze je normální a očekávané.

3. NEMOVITOSTI

Investice do nemovitostí se v mnoha případech považuje za zlatou střední cestu. Podíl mezi výnosy a riziky je totiž více méně vyvážený.

Jaké jsou nevýhody investování do nemovitostí? Nákup vhodné budovy vyžaduje vyšší vstupní náklady a pravidelné náklady na její udržení v dobré kondici nebo daně. Nedoporučujeme proto zakoupit pozemek nebo budovu bezhlavě bez cíle na její další využití v krátké době. Vlastnictví nemovitosti se sebou nese i určitou potřebu péče a práce, například v případě neočekávaných poruch technického stavu.

Výhodou je ale fakt, že nemovitosti aktivně reagují na inflaci. Ke kolísání cen nemovitostí většinou dochází v rozmezí několika let, jen málokdy měsíců. Dalším pozitivem je i tok znovuzískaných peněz na pravidelné bázi.

Přečtěte si také

4 základní mýty, se kterými se setká investor do dluhopisů

4 základní mýty, se kterými se setká investor do dluhopisů

Vložení finančních prostředků do různých druhů investičních produktů je často doprovázeno nepravdami a nepřesnými informacemi. Sepsali jsme proto 4 nejčastěji mýty o dluhopisech, se kterými se v rozhovorech s vámi setkáváme. 1. Mýtus: Dluhopisy jsou příliš rizikové,...

číst více