Kontaktujte nás

Název společnosti

UNIPRO Capital a.s.

Sídlo společnosti

Šumavská 519/35 Veveří, 602 00 Brno,
Česká republika

IČ a LEI kód spoločnosti:

IČ: 077 17 610
LEI Code: 3157002ET5519GVO9637