Vyberte stránku

Zdanění výnosů z dluhopisů, akcií a ostatního kapitálového majetku

11. 09. 2021

Rozhodli jste se nenechat své finance ležet na běžném účtu? Pokud jste investičním nováčkem, určitě vás zajímá, jaké je daňové zatížení u dluhopisů nebo akcií. Zhodnotit finanční prostředky, které by jinak požírala inflace je správný krok, kolik ale z výnosu zůstane po jeho očištění od daně?

Systém zdanění v České a Slovenské Republice je poměrně náročný a často i nepřehledný, proto vám nabízíme zjednodušené vysvětlení, jaké daně se vás při investování týkají.

Muž sedí za PC a počítá daně

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

Zdanění kapitálových příjmů v České republice je o něco výhodnější, než u sousedů. Srážková daň je totiž ve výši 15% a týká se všech příjmů z investování jako například úroky z cenných papírů, výnosy z výher, podíl na zisku nebo i plnění z doplňkového spoření či životního pojištění.

Některé druhy výnosů zdaňují přímo subjekty, které investice nabízejí, například banky, pojišťovny nebo podnikatelský subjekt, který emituje dluhopisy. Investor tak na účet dostane tzv. čistý výnos, tedy očištěný od srážkové daně.

Ostatní kapitálové příjmy přiznávají poplatníci přímo ve svém daňovém přiznání. Mluvíme o úrocích z prodlení, úrocích z půjček, úrocích z držby směnek nebo výnosech z jednorázového vkladu.

Nejste rezidentem v Česku? Pokud jste občanem jedné z členských zemí Evropské unie, případně státu tvořícího jednotný Evropský hospodářský prostor nebo jde o stát s platnou mezinárodní smlouvou s ČR, týkají se vás stejná pravidla. Rozdílnou sazbu daní mají rezidenti ostatních zemí, kdy plátce sráží daň až ve výši 35%.

Daňový poradce radí manželům

DAŇOVÝ SYSTÉM V SLOVENSKÉ REPUBLICE

Patříte mezi Slovenské investory? V tomto případě počítejte s 19% daní z příjmů z kapitálového majetku. Nezáleží přitom, zda jde o úroky z dluhopisů, úroky ze státních dluhopisů, výnosy ze směnek nebo podílového listu. Pozor, z výnosů z cenných papírů neplatíte zdravotní pojištění, u všech ostatních výnosů však počítejte s odvodem 14%.

V praxi se tak může stát, že investor zdaní více, než představuje reálný nárůst majetku. Může nastat i situace, že investor platí daň i v případech, pokud je výsledkem investování ztráta.

Před podpisem smlouvy proto vždy doporučujeme zeptat se i na případné podmínky zdanění, výši daně a to, zda srážkovou daň odvádí daný podnikatelský subjekt nebo vy, jako investor.

Přečtěte si také

4 základní mýty, se kterými se setká investor do dluhopisů

4 základní mýty, se kterými se setká investor do dluhopisů

Vložení finančních prostředků do různých druhů investičních produktů je často doprovázeno nepravdami a nepřesnými informacemi. Sepsali jsme proto 4 nejčastěji mýty o dluhopisech, se kterými se v rozhovorech s vámi setkáváme. 1. Mýtus: Dluhopisy jsou příliš rizikové,...

číst více