Šest největších rizik, o kterých potřebujete vědět při investování do dluhopisů

19. 11. 2021

Dluhopisy se na první dobrou jeví být bezpečnou, jednoduchou a jednoznačnou investicí. Na druhou stranu je však důležité pamatovat také na rizika, která se s tímto nástrojem pojí.

Dluhopisy mohou být výborným instrumentem pro vytváření peněžních toků a na obecní úrovni jsou vnímány jako investice bezpečná, a to hlavně když je srovnáme s akciemi. Nicméně je nutné, aby si investoři uvědomovali úskalí a rizika, která vyplývají z držení korporátních, komunálních či státních dluhopisů. V dalších odstavcích postupně odkryjeme 6 největších rizik, která mohou čekat na to, aby nám odcizili naše občas těžce vydělané dluhopisové výnosy. Proto, když zrovna hledáte způsob jak investovat peníze a dluhopisy zaujaly vaši zvědavost, podívejte se taky na tuhle odvrácenou stranu mince.

Šest největších rizik, o kterých potřebujete vědět při investování do dluhopisů 01

1. Úrokové riziko

Ceny obligací a úrokové (kupónové) sazby jsou v opačném vztahu. Vyplývá to z výpočtu současné hodnoty přes diskont budoucích příjmů spojených s držením bondu. Pokud se úrok snižuje, cena bondů obchodovaných na trhu roste. V opačném případě, když roste úrok, cena bondu má tendenci klesat. Tento jev je způsobený tou skutečností, že když mají úrokové sazby spíše klesat, věřitelé se budou snažit zachytit či uzamknout nejvyšší sazby a to po co nejdelší čas. Aby mohli provést tento krok budou se snažit vybírat existující obligace, které platí vyšší úrokovou sazbu ve srovnání s tou tržní. Tímto chováním trhu roste poptávka, která se ale promítá do zvýšení cen dluhopisů. Na druhou stranu zase v případě  stoupání tržních sazeb se budou chtít investoři přirozeně zbavit těch bondů, které vyplácí nižší úroky. No a to by v konečném důsledku vedlo k snížení hodnoty těchto dluhopisů.

Pro představu si uvedeme vzorový příklad. Věřitel má dluhopis, se kterým se obchoduje za takzvanou „par“ hodnotu (100 % z jmenovité, nominální hodnoty bondu) a nese 4% úrok. Předpokládejme, že tržní úroková sazba vystoupala na 5 %. Co to znamená? Investor bude motivová prodat dluhopis s 4 % úrokem za dluhopis s 5% což v důsledku tlačí hodnotu prvního dluhopisu pod „par“.

2. Reinvestiční riziko

Jedná se o riziko, které je spjato se situací, kdy se reinvestují výnosy za nižší sazbu, než za kterou byly před tím vydělány. Jeden ze základních projevů tohoto rizika je, že úrokové sazby se v průběhu času sníží a dluhopisy, které jsou vypověditelné ze strany emitentů budou vykoupeny. Díky této výpovědní funkci může vydavatel bondy splatit před původně stanovenou dobou splatnosti. Takový věřitel následně obdrží jmenovitou hodnotu, která je mnohdykrát mírně vyšší než „par“.

Tím se dostáváme k finální nevýhodě vypověditelného bondu pro držitele. Tkví v tom, že je ponechán s kupou  peněz, které už však nemusí být schopný znovu investovat za obdobnou sazbu jako v případě původního dluhopisu. Reinvestiční riziko teda může mít na svědomí velice neblahý dopad na výnos investice v plynutí času. Jak je těmto investorům toto riziko kompenzováno? Tím, že obdrží vyšší výnos z obligace, než by měli u podobné obligace, avšak s tím rozdílem, že nemá funkci vypověditelnosti. Aktivní dluhopisoví investoři se můžou tomuto riziku bránit tím, že si ve svých portfoliích udržují soubor bondů s rozdílnými a nestejnorodými daty předčasných výkupů bondů vydavateli. Tato forma diverzifikace rozkládá reinvestiční riziko tím, že minimalizuje pravděpodobnost výskytu situace, kdy by mnoho či většina obligací z portfolia bylo odkoupena naráz. Touto taktikou by tyto situace mohly nastat v daném či postupném sledu.

Šest největších rizik, o kterých potřebujete vědět při investování do dluhopisů 02

3. Riziko inflace

Když investor nakoupí dluhopis těší se jistotě obdržení výnosu po celou dobu maturity bondu, ať už jsou výplaty fixní nebo variabilní. Představme si, že výrazně vyskočí životní náklady a inflace, a to rychleji než příjmy z investice. Držitelům se naruší jejich kupní síla a mohli by se tak dostat na zápornou míru výnosnosti, když započítají inflaci. Jinými slovy, předpokládejme, že investor získá z dluhopisu 3 % výnos. Jakmile by inflace po nákupu dluhopisu stoupla na 4 %, tak by míra výnosnosti byla –1 %.

4. Kreditní (úvěrové) riziko

Nákup dluhopisu je vlastně potvrzení dluhu, z toho důvodu, že se jedná o vypůjčené peníze, které musí být vydavatelem splaceny v určitém čase spolu s úroky. Mnoho věřitelů nevnímá skutečnost, že splacení firemních bondů a v poslední době i vládních se neopírá o důvěru a dobré jméno jako např. v případě USA, tudíž garance splacení je ohrožena a pouze závisí na samotné dovednosti firmy splatit svůj závazek.

5. Riziko úpadku ratingu

Existuje mnoho ratingových agentur, které hodnotí schopnost korporací nakládat se svými dluhy a splácet je. Největší a nejznámější jsou S&P, Moody’s a Fitch. Tato hodnocení se vyjadřují jako písmena a čísla, od A = vysoká bonita (hodnota a důvěryhodnost ekonomického subjektu na finančním trhu) do D = default, ve specifickém tvaru a dělí se na na dva stupně: investiční a spekulativní (high-yield), výsledkem je tzv. rating, který platí jak pro společnost tak pro dluhopisy. Mnoho investorů váže svá rozhodnutí na verdikty těchto agentur. Pokud je rating společnosti nízký nebo disponuje nejistou schopností spravovat a splácet dluhy, banky a jiné úvěrové instituce si toho můžou všimnou a mohou proto firmě účtovat vyšší úroky na budoucí půjčky. To spouští reakci důsledků: takový negativní dopad na schopnost společnosti uspokojit své věřitele např. v podobě držitelů dluhopisů na nich působí tak, že se těchto pozic budou chtít urychleně zbavit. To však může být obtížné, protože jejich nabídka na trhu nemusí dojít uspokojení.

Ratingová stupnice

6. Riziko likvidity

V případě vládních obligací je trh připravený na odkup téměř vždy, zatímco firemní dluhopisy tímto výhradním postavením ne vždy disponují. V jádru tohoto faktu sídlí poslední riziko a to, že věřitel nebude moct urychleně prodat firemní dluhopisy kvůli slabému trhu, kde bude jen pár kupujících a prodávajících. Takový nízký zájem o konkrétní vydání dluhopisů může vést ke znatelnému kolísání ceny a potenciálně nepříznivému dopadu na celkový výdělek investora po prodeji. Tak jako je tomu u akcií, které když se obchodují na slabém trhu, investoři mohou být ve výsledku dotlačeni k tomu přijmout mnohem menší cenu, než za kterou prvně chtěli jejich pozice spojené s dluhopisy opustit.

Shrnutí

Dluhopisy, jakožto poměrně populární dluhové ceniny mohou investorům generovat zajímavé cashflow a v závislosti na parametrech jednotlivých emisí mohou také pomoci ke snížení celkového rizika portfolia. Vyzýváme však investory k tomu, aby pamatovali na těchto 6 hlavních rizik spojených s investováním do dluhopisů a to v ideálním případě ještě před tím než se rozhodnou jim věnovat opravdu detailnější pozornost. Připomínáme důležitost pochopení jednotlivých mechanismů a souvislostí fungování dluhopisů, jejich výhody a nevýhody, rizika a výnosy. A pamatujte, vždy investujte jen tolik o kolik jste ochotni přijít. Ztráta investice by vás neměla existenčně ohrozit a v tomto duchu doporučujeme k investování přistupovat jako ke hře, resp. vkládat do ní pouze peníze volné a nikdy si je za tímto účelem nepůjčovat, pracujte pouze s vlastním kapitálem.

Přečtěte si také

ETF investice

ETF investice

Víte, jak investovat do ETF? Chcete ochránit úspory před inflací, spořit na nejistý důchod, získat zajímavý přivýdělek nebo jen zhodnotit své úspory? Klíčem k tomu všemu může být i investice do ETF. Víte, co je to ETF investice a jak a kde můžete do ETF...

číst více
Investice do akcií

Investice do akcií

Víte, jak investovat do akcií v roce 2022? Inflace roste do dosud nepředstavitelných výšin, peníze ztrácí svou hodnotu a klasické spořící nástroje vás před tím neuchrání. Otázkou dne tedy je, jak ochránit své finance. Jednou z odpovědi je investice do akcií....

číst více