Podílové fondy: vše, co jste o nich chtěli vědět!

17. ledna 2022

Inflace již tento rok přesáhla 6,6 % a ceny plynu a elektřiny mají vzrůst v průměru o 40 %. Čekají nás obtížné časy, a tak je třeba umět nakládat s úspory lépe než kdy dříve. Jedním z prvních kroků je proto zapomenout na všechny typy klasického spoření a poohlédnout se po něčem výkonnějším. Mezi takové investiční nástroje patří i investiční podílové fondy. V článku se dozvíte vše potřebné o jejich výnosu i o rizicích.

Podílové fondy: vše, co jste o nich chtěli vědět! 1

Rok 2022 bude ve jménu zdražování

Odhady růstu inflace na rok 2022 často překonávají i hodnoty z doby finanční krize v roce 2008. Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské se inflace v lednu může pohybovat kolem 8,5 %. Při takové celoroční inflaci by vašich 100 tisíc Kč na běžném účtu mělo na konci roku hodnotu 91 500 Kč. Za rok byste tedy přišli o 8 500 Kč. S ohledem na to je jasné, že ani spořící účty s 1% úročením, lehce výkonnější stavebním spořením (2,6 % za 10 let) či další klasické nástroje vás před ztrátou peněz neochrání. Další z variant, o které jsme již psali, je investice do zlata, akcií, dluhopisů či třeba nemovitostí. Dnes se pak rozepíšeme o investici do podílových fondů. Jak na tom z hlediska boje proti inflaci jsou?

Co jsou to podílové fondy?

Podílový fond je druh investičního fondu, do kterého můžete vložit své peníze výměnou za určité množství tzv. podílových listů.

Množství těchto listů pak závisí na jejich ceně a poplatku za jejich nákup. Fond vložené peníze následně investuje. Nakoupí za ně různé cenné papíry, tj. akcie, dluhopisy nebo třeba měny. Přičemž o výběr cenných papírů se stará tým zkušených odborníků. Díky jejich krokům může dále růst hodnota fondu, tedy i hodnota podílových listů. Tímto způsobem fond generuje zisk, který zjistíte odečtením nákupní ceny podílových listů od jejich současné ceny. Za toto řízení investic, díky kterému hodnota vámi investovaných peněz roste, si fond účtuje poplatky.

Do podílových fondů můžete investovat jednorázově nebo pravidelně

Podílové fondy jsou tedy možností, díky které může investovat takřka každý. Nepotřebujete k investici ani expertní znalosti, ale žádné technické zázemí. Navíc můžete klidně začít s investováním od několika stovek měsíčně či jednorázově vložit větší částku. Pravidelná investice ale skýtá tu výhodu, že se vám nestane, že byste částku vložili tehdy, když je trh na svém maximu a výš už neporoste. Pravidelnou investicí tedy rozložíte riziko nevhodně zvoleného času a zajistíte si lepší výnos. 

Podílové fondy: vše, co jste o nich chtěli vědět! 2

Co dělá fond se zisky z podílových fondů?

Zisk z podílového fondu se projevuje nárůstem ceny nakoupených podílových listů a fond k němu přistupuje dvěma způsoby:

  • Reinvestice zisku – fond všechny zisky použije k dalším investicím, čímž hodnota fondu i podílových listů dále roste. 
  • Výplata dividendových výnosů – fond každý rok veškerý zisk vyplatí držitelům podílových listů a cenu listů sníží na výchozí úroveň. 

S ohledem na daně i jednodušší správu fondy zisky zpravidla okamžitě reinvestují.

Na výběr zisků z podílových fondů nemusíte čekat

Pokud jste již se získaným výnosem spokojení, nelíbí se vám aktuální pokles fondu nebo potřebujete z jakéhokoliv důvodu své peníze vybrat, není problém. Investiční společnosti vám ze zákona musí vyplatit současnou cenu podílových listů do 15 pracovních dnů od podání vaší žádosti. Zpravidla to však trvá pouze několik dní. 

Kolik zaplatíte za správu investovaných peněz?

Protože každý z fondů využívá k zhodnocování vámi investovaných peněz tým investičních odborníků, neobejde se tento druh investování bez poplatků.

Poplatky následně závisí na poskytovateli i produktu. Pokud tedy například investujete do několika různých podílových fondů u stejné investiční společnosti, může se vám stát, že každý z fondů od vás bude chtít jiné poplatky. 

Jaké jsou druhy poplatků?

Vstupní poplatek – patří k jednorázovým poplatkům, které účtuje skoro každý fond. Jedná se o poplatek za zprostředkování investice a putuje ke zprostředkovateli, skrze kterého nákup podílových listů probíhá. Jeho výše zpravidla nepřevyšuje 5 % z počáteční investice.

Podílové fondy: vše, co jste o nich chtěli vědět! 3

Výstupní poplatek – také tento poplatek patří k jednorázovým, ačkoliv není příliš běžný. Existují však fondy, které si ho účtují za zpětné vybrání původní investice z podílového fondu. 

Správcovský poplatek – tento poplatek je odměnou správci fondu a obvykle jej fond pravidelně strhává z objemu investovaného majetku. 

Poplatek za výkonnost – tento poplatek si některé fondy účtují za dobré investiční výsledky.

Existují ale i další poplatky, vždy je však třeba sledovat hlavně provozní náklady fondu, které se označují zkratkou TER (Total Expense Ratio) a jde o roční náklady na fond

Podílové fondy: srovnání pro rok 2022 

Podílové fondy lze srovnávat s ohledem na investiční strategii nebo podle nakupovaného aktiva. Použitá investiční strategie ovlivňuje, jak velké riziko a výnos můžete u daného fondu očekávat, kdežto dělení dle aktiv dělí fondy podle toho, jaký druh cenných papírů nakupují.

Podle strategie fondy dělíme na:

Konzervativní fondy – účelem těchto fondů je zejména ochránit peníze před znehodnocením inflací. Konzervativní fondy nejsou rizikové, ale jejich roční výnos bývá jen mezi 2 a 3 %. V této době jsou tedy nepoužitelné.

Vyvážené fondy – použitelnější v boji s inflací jsou rozhodně tyto fondy. Jsou mírně rizikovější, ale nabízí roční výnos mezi 4 až 6 %, což může představovat již zajímavější ochranu před inflací. 

Dynamické fondy – tyto fondy přináší vůbec nejvyšší zhodnocení investovaných financí, ale též i nejvyšší investiční riziko. Jejich hodnota totiž může častěji výrazněji klesat. Roční výnos však mají mezi 8 a 9 %

Podle aktiv fondy dělíme na:

Fondy peněžního trhu – tyto fondy investují peníze zejména do krátkodobých dluhopisů. Jedná se tedy o krátkodobé konzervativní investice s nižší mírou rizika

Dluhopisové fondy – tyto fondy peníze investují také do dluhopisů, ale nejméně na tři roky. I zde jde o konzervativní fond s nízkým rizikem a nízkým, ale stabilním výnosem

Podílové fondy: vše, co jste o nich chtěli vědět! 4

Zajištěné fondy – u těchto fondů již od samého počátku víte, nakolik je vaše počáteční investice zajištěná. Často to bývá až na 100 %. Takřka se tedy nestane, že byste o svou počáteční investici přišli. Peníze pak fond investuje obvykle do termínovaných účtů, peněžního trhu nebo dluhopisů. Ani zde tedy nemůžete očekávat vysoké zhodnocení.

Smíšené fondy – tyto fondy vaše peníze investují do dluhopisů, akcií i do peněžního trhu. Takové propojování rizikovější i konzervativnějších aktiv pak vede k celkovému snížení investičního rizika, ale může přinést i zajímavější výnos. Když totiž jedno aktivum stagnuje, další mohou růst a chránit tím investici před větším propadem. Míra rizika i výše výnosu je tu pak určena právě poměrem aktiv, do kterých fond investuje. Rizikovější i výnosnější bude tedy ten fond, který více investuje do akcií, konzervativnější naopak ten, který investuje převážně do dluhopisů. Tyto fondy patří u nás k nejoblíbenějším.  

Nemovitostní fondy – v těchto fondech jdou vaše peníze do nemovitostí. Fond totiž nakupuje nemovitosti a s nimi spojené cenné papíry. 

Akciové fondy – tyto fondy investují do akcií, což přináší jak velké riziko, tak i největší výnos. Hodnota těchto fondů je totiž z krátkodobého hlediska velmi kolísavá, proto jsou vhodné zejména pro dlouhodobé investice.

Komoditní fondy – jedná se o rizikovější typ fondů, které investují do cenných papírů navázaných na komodity. 

Devizové fondy – tyto fondy investují do měn. 

Podílové fondy: vše, co jste o nich chtěli vědět! 7

Jaké jsou nejlepší podílové fondy roku 2022?

Z již rok staré výroční zprávy Asociace pro kapitálový trh České republiky (tabulka výše) jasně vyplývá, že ještě na začátku minulého roku byl u nás největší zájem o smíšené fondy a na dalším místě byly fondy dluhopisové a akciové. Zájem však jen těžko říká, jaký fond je ten pravý. S tím by ale mohl pomoci Broker Consulting index podílových fondů z listopadu minulého roku.  

Podílové fondy: vše, co jste o nich chtěli vědět! 8

Jaké jsou výnosy jednotlivých fondů?

Průměrné výnosy fondů nám ukazuje Broker Consulting index podílových fondů z listopadu minulého roku. Jakou radu by vám tento přehled mohl dát? Index potvrzuje silnou pozici akciových fondů, které meziměsíčně vyrostly o 3,80 %, a od začátku roku dokonce o 11,41 %. Ještě lépe na tom jsou komoditní fondy, které mají sice slabší meziměsíční růst, pouze 2,59 %, ale více než trojnásobný nárůst od začátku roku. Ten dosahuje 29,82 %. Na druhou stranu zde můžete vidět, že za posledních 60 měsíců růst nepřekročil letošní hodnotu. Ukazuje se tedy to, že letošní rok byl šťastnějším, což ale nemusí být pravidlo. Index také ukazuje investici do dluhopisů jako zcela bezpředmětnou. Od začátku roku jejich hodnota poklesla o 5,33 %. Tudy cesta v boji proti inflaci jednoduše nevede. 

Podílové fondy: vše, co jste o nich chtěli vědět! 5

S kým investovat do podílových fondů?

S tím by vám mohla opět pomoci Asociace pro kapitálový trh, která pravidelně zveřejňuje největší správce svěřeneckých aktiv v Česku. A i když největší objem spravovaných aktiv nemusí znamenat nejlepší služby, přesto to může být zajímavá inspirace. Například ještě na začátku minulého roku k první pětce patřily tyto společnosti:

  • Generali Investments CEE s čistým objemem aktiv 351 023 mil. Kč 
  • Česká spořitelna s čistým objemem aktiv 325 821 mil. Kč
  • ČSOB Asset Management s čistým objemem aktiv 291 417 mil. Kč
  • Amundi Czech Republic s čistým objemem aktiv 194 469 mil. Kč
  • NN Investment Partners B.V. s čistým objemem aktiv 133 924 mil. Kč

Celkem je u nás v podílových fondech podle AKAT investováno k 30. 9. 2021 1,76 biliónů Kč.

Jaké daně platím z příjmů z investičních fondů?

Povinnost platit daně nastává až tehdy, když se rozhodnete prodat podílové listy.

Do té doby jsou obvykle všechny příjmy (výnosy z úroků i dividend) znovu ihned správci fondů investovány a daně nemusíte řešit. Daně pak nemusíte řešit i z dalších dvou důvodů. 

Kdy jste osvobozeni od platby daní?

  • Když vaše příjmy z prodeje podílových listů za zdaňovací období nepřekročí 100 tisíc Kč.
  • Pokud mezi nákupem a prodejem podílových listů uplynuly minimálně tři roky. 

Jakmile se však podílové listy rozhodnete prodat a neplatí pro vás žádná z uvedených výjimek, musíte příjmy z nich uvést v daňovém přiznání. Jde o vedlejší příjmy, od kterých můžete odečíst vynaložené výdaje, tj. např. poplatky spojené s jejich nákupem. Vždy se však pro jistotu poraďte s finančním poradcem. Chyby v daních vás mohou v budoucnu vyjít velmi draho.

Na co byste si měli dát při investování do podílových fondů pozor?

U fondů je třeba vždy dávat pozor na poměr mezi poplatky a zhodnocením fondu. S nízkými poplatky může přicházet i nízké zhodnocení, které ani nepokryje inflaci, ačkoliv ani vyšší poplatky nezaručí adekvátní zhodnocení. V mnoha případech je proto lepší obrátit se na odborníky. 

Podílové fondy: vše, co jste o nich chtěli vědět! 6

Vyplatí se investovat do podílových fondů?

Nyní je již zcela jasné, že investice do podílových fondů může přinášet i velmi zajímavý výnos a pomoci proti inflaci. Z našeho srovnání pak vyšly jako nejlepší podílové fondy právě akciové fondy, které dosáhly za jedenáct měsíců minulého roku velmi zajímavý výnos 11,41 %. Zejména u akcií jde však o velký risk a krátkodobou investici rozhodně nedoporučujeme. Znovu bychom proto upozornili na stále aktuální článek o dalších možnostech investovat v roce 2022, kde mezi zajímavá řešení inflace patřila i méně riziková investice do našich dluhopisů s ročním výnosem 9,5 % a minimální investicí od 20 tisíc Kč. 

Už víte, jak zatočit s inflací a nepřicházet o úspory? Zkuste některé z těchto tipů, jistě neprohloupíte. Nejhorší je totiž neudělat vůbec nic!

Přečtěte si také

Korporátní dluhopisy investování podnikové dluhopisy výnos úrok výhody nevýhody riziko

Korporátní dluhopisy

Proč investovat do korporátních dluhopisů? Potřebujete ochránit úspory před stále dvojcifernou inflací nebo máte zájem o zajímavý přivýdělek? V obou případech může být řešením investice do korporátních

číst více
ETF investice 1

ETF investice

Víte, jak investovat do ETF? Chcete ochránit úspory před inflací, spořit na nejistý důchod, získat zajímavý přivýdělek nebo jen zhodnotit své úspory? Klíčem k tomu všemu

číst více
Investice do akcií 1

Investice do akcií

Víte, jak investovat do akcií v roce 2022? Inflace roste do dosud nepředstavitelných výšin, peníze ztrácí svou hodnotu a klasické spořící nástroje vás před tím neuchrání. Otázkou

číst více