Cenné papíry: jak se orientovat v nabídce?

10. 03. 2022

Chybí vám ekonomické vzdělání a nabídka cenných papírů na trhu je pro vás španělská vesnice? Právě pro vás bude určen dnešní článek, kde se vám pokusíme jednoduše a srozumitelně objasnit základní pojmy a zásady investování do cenných papírů a to i pro úplné začátečníky.

V první řadě si definujeme, co si představit pod pojmem cenný papír. Jedná se o listinu, která představuje majetkové právo vlastnit určitý investiční produkt na finančním trhu. Vlastníkovi cenného papíru z tohoto vyplývají určitá práva a povinnosti, které může uplatnit vůči emitentovi.

Jak bychom tuto definici přetavili do jednoduchého praktického příkladu? Představte si, že od určité firmy nakoupíte 1 kus dluhopisu. Firma v tomto vztahu vystupuje jako emitent. Podpisem smlouvy s emitentem souhlasíte s konkrétními emisními podmínkami, tedy podmínkami, za kterých vám bude vyplácena odměna nebo výnos z investice. Oběma smluvním stranám tak vznikají předem vyspecifikovaná práva a povinnosti z vydání a vlastnictví cenných papírů.

Cenne-papiry-jak-se-orientovat-v-nabidce

TYPY CENNÝCH PAPÍRŮ

Při investování se můžete setkat s různými typy cenných papírů. Rozdělujeme je na tyto skupiny:

1. Majetkové cenné papíry

Majetkovými cennými papíry jsou například akcie. Vlastnictvím akcií určité společnosti se z vás stává akcionář, který má nárok na podíl ze zisku vyplaceného ve formě tzv. dividend. Dividendy nemají garantovanou výšku a může různě stoupat nebo klesat na základě toho, jaké jméno a postavení si dokázala společnost na trhu vybudovat. Na základě dosavadních hospodářských výsledků společnosti si ale umíte utvořit o firmě obraz a tím i vypočítat průměrný předpokládaný výnos.

2. Dluhové cenné papíry

Mezi dluhové cenné papíry řadíme tzv. dluhopisy. Dluhopisy mohou být vydávány jednotlivcům, firmou nebo státem. Charakteristické jsou investováním určité částky finančních prostředků s předem dohodnutým úrokem na konkrétní, zpravidla krátkou dobu v horizontu několika let. K datu konečné splatnosti obdrží investor celou investovanou částku zpět.

Investování do dluhopisů přináší řadu výhod a měly by mít místo v každém investičním portfoliu. Tento investiční produkt je vhodný i pro investory – nováčky a nevyžaduje vysokou odbornost nebo detailní orientaci na finančním trhu.

3. Deriváty

Deriváty jsou investiční nástroje vázané na jiné finanční produkty za účelem vytvoření určité jistoty nebo ochrany před zvýšeným rizikem. Jedná se vždy o dvoustranný smluvní vztah.

Pro lepší pochopení si derivát představte na tomto příkladu. Od určité firmy chcete nakoupit komoditu, například ropu v horizontu 3 měsíců. Během následujících tří měsíců ale může cena ropy nepříjemně kolísat, proto v tomto případě můžete využít výhod použití derivátu jako jednoho z typů cenných papírů. Ve zkratce se za určitý poplatek s druhou stranou dohodnete na zafixování ceny komodity na určité hranici, kterou budete mít garantovanou.

Deriváty jsou využívány zejména v obchodním vztahu, při burzovních obchodech, měnových obchodech, úrokových sazbách a podobně. Jejich velkou výhodou je dobrá obchodovatelnost. Běžný investor s menším finančním kapitálem se s tímto cenným papírem potýká spíše vzácněji.

Přečtěte si také

Investice do akcií

Investice do akcií

Víte, jak investovat do akcií v roce 2022? Inflace roste do dosud nepředstavitelných výšin, peníze ztrácí svou hodnotu a klasické spořící nástroje vás před tím neuchrání. Otázkou dne tedy je, jak ochránit své finance. Jednou z odpovědi je investice do akcií....

číst více
4 základní mýty, se kterými se setká investor do dluhopisů

4 základní mýty, se kterými se setká investor do dluhopisů

Vložení finančních prostředků do různých druhů investičních produktů je často doprovázeno nepravdami a nepřesnými informacemi. Sepsali jsme proto 4 nejčastěji mýty o dluhopisech, se kterými se v rozhovorech s vámi setkáváme. 1. Mýtus: Dluhopisy jsou příliš rizikové,...

číst více